12 تیر 1399
امتحانات پایان ترم سال تحصیلی 98-99 به صورت مجازی برگزار می گردد
20 اردیبهشت 1399
جهت ثبت نام به سایت حوزه های علمیه مراجعه نمایید