به مناسبت میلاد حضرت سیدالشهداء (ع) مجلس توسل و جشن


به مناسبت میلاد حضرت سیدالشهداء (ع) مجلس توسل و جشن با سخنرانی استاد حاج شیخ حسن منفرد و مدیحه سرایی آقای شاهنگیان و حضور اساتید و طلاب برگزار گردید

تصاویر

پیوست