قرائت دعای شریف ابوحمزه ثمالی در مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع


قرائت دعای شریف ابوحمزه ثمالی در مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع)با حضور اهالی محترم لواسان و طلاب حوزه

تصاویر

پیوست