ویژه برنامه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

ویژه برنامه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور مدیریت محترم حوزه و با سخنرانی مسول فضای مجازی حوزه علیمه قم برگزار شد

ویژه برنامه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور مدیریت محترم حوزه
و با سخنرانی مسول فضای مجازی حوزه علیمه قم برگزار شد

تصاویر

پیوست