مراسم افتتاح کانون فرهنگی مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان

مراسم افتتاح کانون فرهنگی مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان

مراسم افتتاح کانون فرهنگی مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان

تصاویر

پیوست