مجلس عزاداری به مناسبت هفتمین روز شهادت حضرت سیدالشهداء (ع)


مجلس عزاداری به مناسبت هفتمین روز شهادت حضرت سیدالشهداء (ع)

تصاویر

پیوست