به مناسبت هفته دفاع مقدس


به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع)میزبان سرهنگ پاسدار زبیداوی رییس دانشکده شهید مطهری و از فرماندهان دفاع مقدس بود .ایشان ضمن ارائه تحلیل از حماسه دفاع مقدس ،به بیان خاطراتی پرداختند

تصاویر

پیوست