استاد سید حسین صدر مهمان حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع)


امروز یکشنبه 98/7/7 استاد سید حسین صدر مهمان حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع)بودند و در جمع طلاب و اساتید به سخنرانی با موضوع مقام علم و وظیفه عالم پرداختند.

تصاویر

پیوست