بازدید معاونت تهذیب مرکز مدیریت استان تهران


حجت الاسلام ارشاد معاون تهذیب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان تهران مهمان مدیر حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع)بودند.

تصاویر

پیوست