برگزاری دوره میثاق طلبگی استان تهران سال 98 در حوزه مبارکه


طلاب پایه اول در مقاطع سیکل،دیپلم و لیسانس حوزه های علمیه استان تهران در برنامه میثاق طلبگی که از سوی مرکز مدیریت حوزه تهران برگزار گردید به مدت سه روز از چهارشنبه 4دیماه تا جمعه 6دیماه
مهمان حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع)بودند.