مجلس تصحیح قرائت قرآن


سه شنبه شب هر هفته مجلس تصحیح قرائت قرآن در مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع)بعد از فریضه جماعت مغرب و عشاء با حضور استاد هاشمی برگزار می گردد.

تصاویر

پیوست