برنامه امتحانات پایان ترم

امتحانات پایان ترم سال تحصیلی 98-99 به صورت مجازی برگزار می گردد

امتحانات پایان ترم سال تحصیلی 98-99 به صورت مجازی از تاریخ 14 تیر ماه لقایت 28 تیر ماه برگزار می گردد

طلاب عزیز قبل از امتحان در کافی نت یا محلی که پیرینت دارد حاضر باشند .

راس ساعت برگه های امتحانی در مدرس ها بارگذاری می گردد.

طلاب عزیز از اتصال اینترنت و پشتیبان اطلاع دقیق داشته باشند تا در وقت ارسال اوراق مشکلی ایجاد نشود .

برگه های امتحانی به ترتیب پایه بارگذاری می گردد.

فقط در برگه امتحانی پاسخ دهید .

یعد از ساعت 12:00 هیچ برگه ای به هیچ عنوان تایید نمی گردد.

پیوست