المختصر فی الفقه استاد گودرزی

المختصر فی الفقه استاد گودرزی فقه 2 پایه 3 استاد مهدی گودرزی

استاد مهدی گودرزی متولد 1359 در تهران. در سال 1377 بعد از اخذ دیپلم ریاضی وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند. و تا اتمام سطح 1 از محضر آیت الله مجتهدی بهره مند شدند. برای تحصیل در مقطع سطح 2 و 3 ( رسائل و مکاسب و کفایه ) به حوزه علمیه قم مشرف شدند. و پس از اتمام سطح 2 و 3 از درس خارج فقه آیت الله شب زنده دار و خارج اصول آیت الله هادوی تهرانی بهره بردند. در سال 1388 برای تدریس به حوزه علمیه امام محمد باقر علیه السلام گنبد کاووس هجرت کردند وبعد از دو سال( در سال 90 ) در حوزه علمیه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضور پیدا کردند. ازسال 90 تا سال 99 در این حوزه مبارکه اشتغال به تدریس ادبیات ، منطق ، کلام ، فقه و اصول داشتند

پیوست

صوت شماره 1 _ المختصر فی الفقه. پ3. ج1. المدخل. بخش 1

صوت شماره 2 _ المختصر فی الفقه. ج2.ص2. المدخل بخش2

صوت شماره 3 _ المختصر فی النفقه. ج5. ص3.المدخل بخش5

صوت شماره 4 _ المختصر فی النفقه. ج3. ص2. المدخل بخش 3

صوت شماره 5 _ المختصر فی النفقه. ج4 . ص3. المدخل بخش4

صوت شماره 6 _ المختصر فی الفقه. ج6. المدخل بخش 6