صرف پایه اول استاد یونس بختی

صرف پایه اول دانش صرف استاد یونس بختی


استاد یونس بختی متولد استان ایلام ،درسال 1385 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند.وتااتمام سطح 1ازمحضر آیت الله مجتهدی وآیت الله بطحایی وحجت الاسلام علوی تهرانی بهره مند شدند.برای ادامه تحصیل وتکمیل دروس حوزوی به حوزه علمیه قم مشرف شدندوپس ازاتمام سطح 2و3 ازدرس خارج فقه واصول آیات عظام شب زنده دار وجعفری بهره بردند در سال 1392 برای تدریس به حوزه علمیه ولی عصر (عج) مهران هجرت کردند وبعداز دوسال در(درسال 94)درحوزه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضورپیداکردند واز سال 94 تاسال 99 دراین حوزه مبارکه اشتغال به تدریس دروس ادبیات عرب ،فقه واصول داشتند .وعلاوه بر تحصیلات حوزوی درسال 98 موفق به تحصیل در رشته ادیان وعرفان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شدند

پیوست

صوت شماره 1 _ دانش صرف ج1 مدخل بخش 1 ص27

صوت شماره 2 _ دانش صرف ج2 مدخل بخش2 ص 28 _1)

صوت شماره 3 _ دانش صرف ج4 مدخل علم صرف بخش4ص30

صوت شماره 4 _ دانش صرف ج3 مدخل بخش3 ص29

صوت شماره 5 _ دانش صرف ج5 بناء کلمه بخش1 ص36

صوت شماره 6 _ دانش صرف ج6 بناء کلمه بخش2 ص37

صوت شماره 7 _ دانش صرف ج7 بناء کلمه بخش 3ص39

صوت شماره 8 _ دانش صرف ج8 مبحث وزن بخش1ص41

صوت شماره 9 _ دانش صرف ج9مبحث وزن بخش2ص43

صوت شماره 10 _ دانش صرف ج10مبحث فعل بخش1ص49 _1)

صوت شماره 11 _ دانش صرف ج11مبحث فعل بخش2ص51

صوت شماره 12 _ دانش صرف ج12مبحث ماضی بخش1ص54

صوت شماره 13 _ دانش صرف ج13مبحث ماضی بخش2ص56

صوت شماره 14 _ دانش صرف ج14مبحث مضارع بخش1ص62

صوت شماره 15 _ دانش صرف ج15مبحث مضارع بخش2ص64

صوت شماره 16 _ دانش صرف ج16مبحث مضارع بخش3ص66

صوت شماره 17 _ دانش صرف ج17مبحث ابواب ثلاثی مجردبخش1ص71