فقه 6 استاد موسوی اجاره

فقه 6 لمعه اجاره استاد موسوی

حجت الاسلام و المسلمین سید اصغر موسوی در استان لرستان شهر امامزاده محمد به دنیا آمد،در سال 1377 وارد حوزه علمیه شد دوره مقدمات را در حوزه های بروجرد و محلات به اتمام رسانید و در دوره مقدمات موفق به حفظ الفیه ابن مالک گردید،در سال 1385 برای تکمیل مدارج علمی و درس خارج به قم هجرت کردند و از محضر بزرگانی چون آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی بهره بردند و همزمان موفق به حفظ کل قرآن در محضر حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی گردیدند بعد از اتمام دوره درس خارج مشغول به تدریس در حوزه های علمیه نراق و اصفهان شدند و در سال 1398 توفیق حضور در حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام در لواسان را داشتند و مشغول به تدریس در دروس ادبیات و فقه و اصول شدند.

پیوست

صوت شماره 1 _ کتاب الاجاره ج1 اول کتاب وهی العقد علی تملک ..

صوت شماره 2 _ لمعه اجاره ج2 پایه 5 عبارت وان قال بعتک سکناها

صوت شماره 3 _ لمعه اجاره ج 3عبارت اما لو عم العذر الثلج المانع

صوت شماره 4 _ لمعه اجاره ج4 عبارت وکلمایصح الانتفاع به مع بقا عینه

صوت شماره 5 _ لمعه اجاره ج5 عبارت نعم لیس للوکیل والوصی فعل ذلک

صوت شماره 6 _ لمعه اجاره ج6عبارت والاقرب لاتکفی المشاهده فی الاجره _1)

صوت شماره 7 _ لمعه اجاره ج7عبارت ولوظهر فیها عیب فللاجیرالفسخ

صوت شماره 8 _ لمعه اجاره ج8 فرع اول نعم لووقع ذلک جعاله توجهت الصحه _1)

صوت شماره 9 _ لمعه اجاره ج9 فرع دوم روایت و للمصنف رحمه فی الحکم الثانی بحث

صوت شماره 10 _ لمعه اجاره ج 10 وهدالنظر ممالم یتعرض له احد من الاصحاب

صوت شماره 11 _ لمعه اجاره ج11 ولابدفی صحت الاجاره من کون المنفعه مملوکه له

صوت شماره 12 _ لمعه اجاره ج12 وعلی تقدیر جواز ایجاره هل یتوقف علی اذن مالکها

صوت شماره 13 _ لمعه اجاره ج13 ولابدمن کونها ای المنفعه معلومه

صوت شماره 14 _ لمعه اجاره ج 14 ولوقصد مجردوقوع الفعل ...صح

صوت شماره 15 _ لمعه اجاره ج8 فرع اول نعم لووقع ذلک جعاله توجهت الصحه _1)

صوت شماره 16 _ لمعه اجاره ج9 فرع دوم روایت و للمصنف رحمه فی الحکم الثانی بحث

صوت شماره 17 _ لمعه اجاره ج 10 وهدالنظر ممالم یتعرض له احد من الاصحاب

صوت شماره 18 _ لمعه اجاره ج11 ولابدفی صحت الاجاره من کون المنفعه مملوکه له

صوت شماره 19 _ لمعه اجاره ج12 وعلی تقدیر جواز ایجاره هل یتوقف علی اذن مالکها

صوت شماره 20 _ لمعه اجاره ج13 ولابدمن کونها ای المنفعه معلومه

صوت شماره 21 _ لمعه اجاره ج 14 ولوقصد مجردوقوع الفعل ...صح

صوت شماره 22 _ لمعه اجاره ج22 ویستحب ان یقاطع من یستعمله علی الاجره