بلاغت1 استاد موسوی

بلاغت1 لمحات استاد موسوی

حجت الاسلام و المسلمین سید اصغر موسوی در استان لرستان شهر امامزاده محمد به دنیا آمد،در سال 1377 وارد حوزه علمیه شد دوره مقدمات را در حوزه های بروجرد و محلات به اتمام رسانید و در دوره مقدمات موفق به حفظ الفیه ابن مالک گردید،در سال 1385 برای تکمیل مدارج علمی و درس خارج به قم هجرت کردند و از محضر بزرگانی چون آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی بهره بردند و همزمان موفق به حفظ کل قرآن در محضر حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی گردیدند بعد از اتمام دوره درس خارج مشغول به تدریس در حوزه های علمیه نراق و اصفهان شدند و در سال 1398 توفیق حضور در حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام در لواسان را داشتند و مشغول به تدریس در دروس ادبیات و فقه و اصول شدند.

پیوست

صوت شماره 1 _ لمحات ج ا ص 11 ماهیت علومدالبلاغه

صوت شماره 2 _ لمحات ج2ص12و13عبارت اهمیت علوم البلاغت

صوت شماره 3 _ لمحات ج3ص14فصاحه الفظ والمتکلم پایه دوم

صوت شماره 4 _ لمحات ج4ص15 و16درس دوم بلاغه الکلام فی اصطلاح

صوت شماره 5 _ لمحات ج5ص19و20درس سوم پایه دوم

صوت شماره 6 _ لمحات ج6ص23درس رابع عبارت تعریف الخبر

صوت شماره 7 _ لمحات ج7ص24بقیه درس رابع عبارت اغراض القا الخبر

صوت شماره 8 _ لمحات ج8ص26درس هشتم تعریف الانشا و ....

صوت شماره 9 _ لمحات ج9ص27بقیه درس خامس الامرهو الطلب

صوت شماره 10 _ لمحات ج10ص28 درس 5 النهی و تمنی

صوت شماره 11 _ لمحات ج11ص29 بقیه درس6 الندا هوطلب المتکلم اقبال...

صوت شماره 12 _ لمحات ج12ص30 بخش اخر درس 6 الاستفهام هو..

صوت شماره 13 _ لمحات ج13ص35 درس7 الاطلاق والتقیید

صوت شماره 14 _ لمحات ج14 ص36 درس 7 التقیید بالتوابع و اغراضه

صوت شماره 15 _ لمحات ج15ص37قسمت اخر درس هفت بدل و حکایت کندی

صوت شماره 16 _ لمحات ج16درس 8ص38 ...انواع التاکید

صوت شماره 17 _ لمحات ج17ص40 بقیه درس هشتم احکام ..و ادوات تاکید

صوت شماره 18 _ لمحات ج18ص41 درس التاسع التقید بادوات الشرط

صوت شماره 19 _ لمحات ج19 ص41 بقیه درس 9 وجوه افتراق بینها

صوت شماره 20 _ لمحات ج20ص47 درس 10 ...اسمیه و فعلیه