نحو6 استاد بختی

نحو6 استاد بختی مغنی الاریب

استاد یونس بختی متولد استان ایلام ،درسال 1385 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند.وتااتمام سطح 1ازمحضر آیت الله مجتهدی وآیت الله بطحایی وحجت الاسلام علوی تهرانی بهره مند شدند.برای ادامه تحصیل وتکمیل دروس حوزوی به حوزه علمیه قم مشرف شدندوپس ازاتمام سطح 2و3 ازدرس خارج فقه واصول آیات عظام شب زنده دار وجعفری بهره بردند در سال 1392 برای تدریس به حوزه علمیه ولی عصر (عج) مهران هجرت کردند وبعداز دوسال در(درسال 94)درحوزه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضورپیداکردند واز سال 94 تاسال 99 دراین حوزه مبارکه اشتغال به تدریس دروس ادبیات عرب ،فقه واصول داشتند .وعلاوه بر تحصیلات حوزوی درسال 98 موفق به تحصیل در رشته ادیان وعرفان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شدند

پیوست

صوت شماره 1 _ مغنی الاریب ج1 فی تفسیرالمفردات ص13 _1)

صوت شماره 2 _ نحو6_مغنی الاریب)ج2همزه2ص16

صوت شماره 3 _ نحو6_مغنی الاریب)ج3همزه2ص16

صوت شماره 4 _ نحو6_مغنی الاریب)ج4همزه3ص16

صوت شماره 5 _ نحو6_مغنی الاریب)ج5همزه4ص17

صوت شماره 6 _ نحو6_مغنی الاریب)ج6همزه5ص18

صوت شماره 7 _ نحو6_مغنی الاریب)ج7همزه6ص19

صوت شماره 8 _ نحو6_مغنی الاریب)ج8همزه7ص20

صوت شماره 9 _ نحو6_مغنی الاریب)ج9اذ1ص21

صوت شماره 10 _ نحو6_مغنی الاریب)ج10اذ2ص21

صوت شماره 11 _ نحو6_مغنی الاریب)ج11اذ3ص22

صوت شماره 12 _ نحو6_مغنی الاریب)ج 12اذ4ص22

صوت شماره 13 _ نحو6_مغنی الاریب)ج13اذ5ص23

صوت شماره 14 _ نحو6_مغنی الاریب)ج14اذ6ص23

صوت شماره 15 _ نحو6_مغنی الاریب)ج15اذ7ص16

صوت شماره 16 _ نحو6_مغنی الاریب)ج16اذا1ص25

صوت شماره 17 _ نحو6_مغنی الاریب)ج17اذا2ص26

صوت شماره 18 _ نحو6 _مغنی الاریب)ج18اذا3ص27

صوت شماره 19 _ نحو6_مغنی الاریب)ج19اذا4ص28

صوت شماره 20 _ نحو6_مغنی الاریب)ج20اذا5ص29