بلاغت2 استاد بختی

بلاغت2 استاد بختی

استاد یونس بختی متولد استان ایلام ،درسال 1385 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند.وتااتمام سطح 1ازمحضر آیت الله مجتهدی وآیت الله بطحایی وحجت الاسلام علوی تهرانی بهره مند شدند.برای ادامه تحصیل وتکمیل دروس حوزوی به حوزه علمیه قم مشرف شدندوپس ازاتمام سطح 2و3 ازدرس خارج فقه واصول آیات عظام شب زنده دار وجعفری بهره بردند در سال 1392 برای تدریس به حوزه علمیه ولی عصر (عج) مهران هجرت کردند وبعداز دوسال در(درسال 94)درحوزه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضورپیداکردند واز سال 94 تاسال 99 دراین حوزه مبارکه اشتغال به تدریس دروس ادبیات عرب ،فقه واصول داشتند .وعلاوه بر تحصیلات حوزوی درسال 98 موفق به تحصیل در رشته ادیان وعرفان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شدند

پیوست

صوت شماره 1 _ بلاغت2 ج1 فصاحت 1ص18

صوت شماره 2 _ بلاغت 2ج2 فصاحت 2ص19

صوت شماره 3 _ بلاغت2ج3فصاحت3ص19

صوت شماره 4 _ بلاغت2ج4فصاحت4ص20

صوت شماره 5 _ بلاغت2ج5فصاحت5ص21

صوت شماره 6 _ بلاغت2ج6فصاحت6ص22

صوت شماره 7 _ بلاغت2ج7فصاحت7ص22

صوت شماره 8 _ بلاغت2ج8بلاغه1ص24

صوت شماره 9 _ بلاغت2ج9بلاغت2ص25

صوت شماره 10 _ بلاغت2ج10ملاحظات ص27

صوت شماره 11 _ بلاغت2ج11اسالیب البیان ص28

صوت شماره 12 _ بلاغت2 ج12علم المعانی1ص33

صوت شماره 13 _ بلاغت2ج13علم المعانی2ص33

صوت شماره 14 _ بلاغت2ج14علم المعانی3ص34

صوت شماره 15 _ بلاغت 2ج15 علم المعانی4ص35

صوت شماره 16 _ بلاغت2ج16خبروانشاء1ص38

صوت شماره 17 _ بلاغت2ج17خبروانشاء2ص39

صوت شماره 18 _ بلاغت2ج18خبروانشاء3ص41

صوت شماره 19 _ بلاغت2ج19خبروانشاء4ص42

صوت شماره 20 _ بلاغت2ج20خبروانشاء5ص42

صوت شماره 21 _ بلاغت2ج21خبروانشاء6ص43

صوت شماره 22 _ بلاغت2 ج22خبروانشاء7ص44

صوت شماره 23 _ بلاغت2ج23خبروانشاء8ص45

صوت شماره 24 _ بلاغت2ج24خبروانشاء9ص46

صوت شماره 25 _ بلاغت2ج25خبروانشاء10ص47

صوت شماره 26 _ بلاغت2 ج26خبروانشاء11ص50

صوت شماره 27 _ بلاغت2ج27خبروانشاء12ص51

صوت شماره 28 _ بلاغت2ج28خبروانشاء13ص52

صوت شماره 29 _ بلاغت2ج29خبروانشاء14ص53

صوت شماره 30 _ بلاغت2 ج30خبروانشاء15ص55

صوت شماره 31 _ بلاغت2ج31خبروانشاء16ص55

صوت شماره 32 _ بلاغت2ج32خبروانشاء17ص57

صوت شماره 33 _ بلاغت2ج33خبروانشاء18ص58

صوت شماره 34 _ بلاغت2ج34خبروانشاء19ص58

صوت شماره 35 _ بلاغت2ج35خبروانشاء20ص59

صوت شماره 36 _ بلاغت2ج36خبروانشاء21ص60

صوت شماره 37 _ بلاغت2ج37خبروانشاء22ص60

صوت شماره 38 _ بلاغت2ج38خبروانشاء23ص61

صوت شماره 39 _ بلاغت2ج39خبروانشاء24ص62

صوت شماره 40 _ بلاغت2ج40خبروانشاء25ص65

صوت شماره 41 _ بلاغت2ج41خبروانشاء26ص66

صوت شماره 42 _ بلاغت2ج42خبروانشاء27ص68

صوت شماره 43 _ بلاغت2 ج43 خبروانشاء28ص69

صوت شماره 44 _ بلاغت2ج44خبروانشاء29ص71

صوت شماره 45 _ بلاغت2ج45خبروانشاء 30ص71

صوت شماره 46 _ بلاغت2ج46ذکرمسندالیه ص74

صوت شماره 47 _ بلاغت2ج47ذکروحذف مسندالیه ص74

صوت شماره 48 _ بلاغت2ج48حذف وتعریف مسندالیه ص76

صوت شماره 49 _ بلاغت2ج49تعریف مسندالیه2ص77

صوت شماره 50 _ بلاغت2ج50تعریف مسندالیه3ص78

صوت شماره 51 _ بلاغت2ج51 تعریف مسندالیه4ص79

صوت شماره 52 _ بلاغت2ج52تعریف مسندالیه5ص80

صوت شماره 53 _ بلاغت2ج53 تعریف مسندالیه6ص80

صوت شماره 54 _ بلاغت2ج54تعریف مسندالیه7ص83

صوت شماره 55 _ بلاغت2ج55تعریف مسندالیه8ص84

صوت شماره 56 _ بلاغت2ج56تعریف مسندالیه9ص85

صوت شماره 57 _ بلاغت2ج57تعریف مسندالیه10ص86

صوت شماره 58 _ بلاغت2ج58 تعریف مسندالیه11ص86

صوت شماره 59 _ بلاغت2ج59تعریف مسندالیه12ص87