نحو4 استاد بختی

نحو4 استاد بختی سیوطی

استاد یونس بختی متولد استان ایلام ،درسال 1385 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند.وتااتمام سطح 1ازمحضر آیت الله مجتهدی وآیت الله بطحایی وحجت الاسلام علوی تهرانی بهره مند شدند.برای ادامه تحصیل وتکمیل دروس حوزوی به حوزه علمیه قم مشرف شدندوپس ازاتمام سطح 2و3 ازدرس خارج فقه واصول آیات عظام شب زنده دار وجعفری بهره بردند در سال 1392 برای تدریس به حوزه علمیه ولی عصر (عج) مهران هجرت کردند وبعداز دوسال در(درسال 94)درحوزه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضورپیداکردند واز سال 94 تاسال 99 دراین حوزه مبارکه اشتغال به تدریس دروس ادبیات عرب ،فقه واصول داشتند .وعلاوه بر تحصیلات حوزوی درسال 98 موفق به تحصیل در رشته ادیان وعرفان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شدند

پیوست

صوت شماره 1 _ سیوطی ج1 مقدمه ص1

صوت شماره 2 _ نحو4_سیوطی)ج2مقدمه2ص2

صوت شماره 3 _ نحو4_سیوطی)ج3الکلام ومایتالف منه1ص4

صوت شماره 4 _ نحو4_سیوطی)ج4کلام ومایتالف منه2ص5

صوت شماره 5 _ نحو4_سیوطی)ج5کلام ومایتالف منه3ص6

صوت شماره 6 _ نحو4_سیوطی)ج6کلام ومایتالف منه4ص7

صوت شماره 7 _ نحو4_سیوطی)ج7کلام ومایتالف منه5ص8

صوت شماره 8 _ نحو4_سیوطی)ج8معرب ومبنی1ص10

صوت شماره 9 _ نحو4_سیوطی)ج9معرب ومبنی2ص11

صوت شماره 10 _ نحو4_سیوطی)ج10معرب ومبنی3ص12

صوت شماره 11 _ نحو4_سیوطی)ج11معرب ومبنی4ص12

صوت شماره 12 _ نحو4_سیوطی)ج12معرب ومبنی5ص13

صوت شماره 13 _ نحو4_سیوطی)ج13معرب ومبنی6ص14

صوت شماره 14 _ نحو4_سیوطی)ج14معرب ومبنی7ص15

صوت شماره 15 _ نحو4_سیوطی)ج15معرب ومبنی8ص16

صوت شماره 16 _ نحو4_سیوطی)ج16معرب ومبنی9ص18

صوت شماره 17 _ نحو4_سیوطی)ج17معرب ومبنی10 ص19

صوت شماره 18 _ نحو4_سیوطی)ج18معرب ومبنی11ص20

صوت شماره 19 _ نحو4_سیوطی)ج19معرب ومبنی 12ص21

صوت شماره 20 _ نحو4_سیوطی)ج20معرب ومبنی 13ص22