امتحانات نیم سال دوم حوزه علمیه لواسان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه لواسان، امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1400 حوزه علمیه لواسان از تاریخ 1400/14/1 لغایت 1400/4/16 با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

امتحانات نیم سال دوم حوزه علمیه لواسان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه لواسان، امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1400 حوزه علمیه لواسان از تاریخ 1400/14/1 لغایت 1400/4/16 با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

جدول امتحانات پایه های دوم الی ششم به شرح ذیل می باشد:

تصاویر

پیوست