حجت الاسلام سلطانی به عنوان معاون آموزش جدید مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع)

در مراسمی حجت الاسلام ابوالفضل سلطانی به عنوان معاون آموزش جدید مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان معرفی شد.

مراسم تودیع و معارفه معاون آموزش جدید مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان، امروز با حضور مدیریت، اساتید و کادر این مدرسه، در لواسان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات 7 ساله حجت الاسلام سید مهدی موسوی نیا تجلیل و حجت الاسلام ابوالفضل سلطانی به عنوان معاون آموزش جدید مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان معرفی شد.

تصاویر

پیوست