برنامه امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 اعلام شد

برنامه امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 اعلام شد امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان از مورخه 1401/3/30 آغاز شده و تا 6 تیرماه 1401 ادامه خواهد داشت.

برنامه امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 اعلام شد

امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان از مورخه 1401/3/30 آغاز شده و تا 6 تیرماه 1401 ادامه خواهد داشت.

تصاویر

پیوست