مراسم عاشورای حسینی در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد

مراسم عاشورای حسینی در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد

مراسم عاشورای حسینی در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد

تصاویر

پیوست