مراسم تاسوعای حسینی در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد

مراسم تاسوعای حسینی در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد

مراسم تاسوعای حسینی در مسجد جامع امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد

تصاویر

پیوست